Σίτιση Προσωπικού

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε ένα μενού για τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Στη Sunny Day παρέχουμε μία σειρά υπηρεσιών για την τροφοδοσία κάθε επαγγελματικής εταιρείας.
Με καταρτισμένο προσωπικό και τεχνογνωσία που διαφέρει, προσφέρουμε σε εσάς και το προσωπικό σας γεύματα αντάξια του κύρους της εταιρείας σας.

 

 

 

Από το 2005 οι εκδηλώσεις µας ξεχωρίζουν για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ στο βιογραφικό µας βρίσκονται εκδηλώσεις απαιτήσεων και κύρους, για πρόσωπα και εταιρεἰες υψηλού επιπέδου.